NOTARIUSZ WROCŁAW

Dr Wiktor Trybka

Wrocław

ul. Strzegomska 208 lok. 103

Lokalizacja

Kancelaria Notarialna dla klientów udostępnia bezpłatny przez 2 godziny parking znajdujący się przy budynku Hali Strzegomskiej.

Od strony parkingu znajduje się wejście do Kancelarii Notarialnej. Kancelaria znajduje się na I piętrze.

  Szanowni Państwo

Kancelaria Notarialna dr. Wiktora Trybki opiera się na doświadczeniu, kompetencjach i skrupulatności.
W swojej codziennej pracy kieruję się budowaniem relacji opartych na zaufaniu klientów. Moim priorytetem jest bezpieczeństwo obrotu i należyte zabezpieczenie interesów stron czynności notarialnych.

Oferuję pełen zakres usług notarialnych. Działalność mojej Kancelarii Notarialnej cechuje się dużą elastycznością, co bezpośrednio przekłada się na komfort klienta.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, które poszukują pomocy notariusza.

  Dr Wiktor Trybka

Notariusz dr Wiktor Trybka w 2019 r. ukończył aplikację notarialną, którą odbył w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. W tym samym roku zdał państwowy egzamin notarialny. Następnie został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Promotorem Jego pracy doktorskiej była Pani prof. zw. dr hab. sędzia NSA Barbara Adamiak. Notariusz dr Wiktor Trybka jest autorem licznych prac naukowych.

Informacja na temat planowanych czynności notarialnych jest udzielana przez notariusza bezpłatnie

 Oferta

Załatwienie sprawy u notariusza wiąże się zwykle
z koniecznością przedłożenia określonych dokumentów oraz podania informacji istotnych dla planowanej czynności, co poprzedzone jest rozmową z notariuszem lub wykwalifikowanym pracownikiem Kancelarii.
W trakcie takiej nieodpłatnej konsultacji (osobistej
w Kancelarii lub telefonicznej) uzyskają Państwo informację na temat możliwych rozwiązań Państwa sprawy i skutków prawnych jakie za sobą pociągają.

Obrót nieruchomościami

Notariusz przygotowuje różnego rodzaju umowy, do których można zaliczyć m.in.: umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, odpłatnego i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, dożywocia, a także umowę przedwstępną, w tym warunkową (pierwokup ustawowy i umowny). Przedmiotem tych umów stać się mogą m.in.: nieruchomości, w tym grunty zabudowane, niezabudowane, lokale, a także użytkowanie wieczyste.

Umowy spółek i protokoły

Notariusz uczestniczy w dwóch sferach działalności spółki, tj. jej utworzeniu oraz jej bieżącej działalności. Notariusz sporządza m.in.: umowę spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej, a także statut spółki akcyjnej. Notariusz bierze również czynny udział w działalności organów spółek poprzez projektowanie zapisów protokołów zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia. Notariusz partycypuje w podziale, łączeniu i przekształceniu spółek.

Umowa developerska

Notariusz uczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć deweloperskich oraz ich bieżącej obsłudze poprzez redagowanie m.in.: umowy deweloperskiej, przeniesienia własności oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Intercyza, podział majątku

Z udziałem notariusza możliwe jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej między małżonkami (umowa majątkowa małżeńska – intercyza), a także podział majątku wspólnego (odpłatna lub nieodpłatna umowa podziału majątku wspólnego).

Dział spadku, testament i akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza testament, w którym klient ma możliwość przesądzenia o losie jego majątku po śmierci (dziedziczenie testamentowe). W przypadku zgodnej woli spadkobierców notariusz przygotowuje protokoły i akty poświadczenia dziedziczenia, a także umowę o odpłatnym lub nieodpłatnym dziale spadku.

Poświadczenia i pełnomocnictwa

Notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu, a także przygotowuje pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe i do dokonania konkretnych czynności prawnych.

Inne czynności

Notariusz redaguje oświadczenia o poddaniu się egzekucji, ustanowieniu hipoteki, ustanowieniu służebności: gruntowej, przesyłu, osobistej, a także przygotowuje umowy podziału lokali, łączenia lokali, ustanowienia hipoteki, ustanowienia.

› Pełen zakres czynności notarialnych w myśl art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

„LEX EST QUID NOTAMUS”

To, co piszemy stanowi prawo

  Dlaczego warto wybrać
  Moją Kancelarię?

Zapewniam profesjonalną obsługę dla firm i klientów indywidualnych w zakresie wszystkich czynności notarialnych.  Posiadam wieloletnia praktykę notarialną, indywidualne podejście do każdego klienta oraz transparentne opłaty.

Wieloletnia praktyka notarialna

Oferuję terminową i sumienną analizę każdej sprawy, o które zwrócił się do mnie klient

Transparentne opłaty

Stosuje jasne i klarowne zasady wyceny świadczonych przeze mnie usług, publikowane na mojej stronie

Indywidualne podejście do każdego klienta

Szanuję czas i rozumiem różnorodne potrzeby moich klientów, dlatego zapewniam elastyczne godziny współpracy

  Skontaktuj się ze mną

Dane Kontaktowe

Kancelaria Notarialna
Dr Wiktor Trybka
Notariusz

ul. Strzegomska 208 lok. 103
54-432 Wrocław

tel: +48 572 325 386
tel: +48 509 969 814

Email: kancelaria@sprawdzonynotariusz.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17.00

W pozostałe godziny oraz sobotę zapraszam Państwa do mojej kancelari po uprzednim umówieniu wizyty.

Napisz wiadomość

  Lokalizacja

Kancelaria Notarialna
dr Wiktor Trybka

znajduje się w nowoczesnym budynku biurowym Hali Strzegomskiej zlokalizowanym we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej nr 208 lok. 103 (dzielnica Fabryczna: Nowy Dwór, Muchobór Wielki, Muchobór Mały, Żerniki, Jerzmanowo, Kuźniki, Stabłowice, Popowice, Złotniki). 

Autobusy:

106, 107, 119, 124,132, 134,142, 149, 206, 249, 319,
a wkrótce także tramwaj.

Samochód:

Z uwagi na bliską odległości AOW klienci z takich miejscowości jak: Środa Śląska, Miękinia, Wilkszyn, Smolec, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, Krzeptów i inne mają ułatwiony dojazd do Kancelarii Notarialnej. Przy budynku znajduje się całodobowy parking dla klientów (bezpłatny przez 2 godziny).

Płatności

Konto bankowe:
48 1090 2516 0000 0001 4429 2870
Konto depozytowe:
39 1090 2516 0000 0001 4982 8434

Kontakt

  kancelaria@sprawdzonynotariusz.pl

       Dr Wiktor Trybka
 tel : +48 572 325 386
       tel : +48 509 969 814

 ul. Strzegomska 208 lok. 103
      54-432 Wrocław

}  PN - PT 9:00  – 17:00
       Inne terminy po uzgodnieniu

EnglishGermanPolishRussianUkrainian