NOTARIUSZ WROCŁAW

dr Wiktor Trybka & dr Piotr Kapusta

Spółka Cywilna

Wrocław Fabryczna

ul. Strzegomska 208 lok. 103

Lokalizacja

Kancelaria Notarialna znajduje się na pierwszym piętrze w lokalu 103
w budynku biurowym
Hali Strzegomskiej. 

Dla klientów Kancelarii Notarialnej udostępniony jest bezpłatny parking przy budynku Hali Strzegomskiej koło siłowi Fitness Academy Rogowska.

  Szanowni Państwo

Kancelaria Notarialna dr. Wiktora Trybki i dr. Piotra Kapusty opiera się na doświadczeniu, kompetencjach i skrupulatności. W swojej codziennej pracy kierujemy się budowaniem relacji opartych na zaufaniu klientów.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo obrotu i należyte zabezpieczenie interesów stron czynności notarialnych.

Oferujemy pełen zakres usług notarialnych. Działalność naszej Kancelarii Notarialnej cechuje się dużą elastycznością, co bezpośrednio przekłada się na komfort klienta.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, które poszukują pomocy notariusza.

  Dr Wiktor Trybka

Notariusz dr Wiktor Trybka w 2019 r. ukończył aplikację notarialną, którą odbył w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. W tym samym roku zdał państwowy egzamin notarialny. Następnie został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Promotorem Jego pracy doktorskiej była Pani prof. zw. dr hab. sędzia NSA Barbara Adamiak. Notariusz dr Wiktor Trybka jest autorem licznych prac naukowych.

  Dr Piotr Kapusta

Notariusz dr Piotr Kapusta do marca 2023 r. wykonywał zawód radcy prawnego. Od dnia 1 kwietnia 2023 r. wykonuje zawód notariusza.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia I i II stopnia filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych oraz Schule des Deutschen Rechts.

Promotorem Jego pracy doktorskiej był Pan prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak. Notariusz dr Piotr Kapusta jest autorem licznych prac naukowych.

Informacja na temat planowanych czynności notarialnych jest udzielana przez notariusza bezpłatnie

 Oferta

Załatwienie sprawy u notariusza wiąże się zwykle
z koniecznością przedłożenia określonych dokumentów oraz podania informacji istotnych dla planowanej czynności, co poprzedzone jest rozmową z notariuszem lub wykwalifikowanym pracownikiem Kancelarii.
W trakcie takiej nieodpłatnej konsultacji (osobistej
w Kancelarii lub telefonicznej) uzyskają Państwo informację na temat możliwych rozwiązań Państwa sprawy i skutków prawnych jakie za sobą pociągają.

Obrót nieruchomościami

Notariusz przygotowuje różnego rodzaju umowy, do których można zaliczyć m.in.: umowę sprzedaży, zamiany, darowizny, odpłatnego i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, dożywocia, a także umowę przedwstępną, w tym warunkową (pierwokup ustawowy i umowny). Przedmiotem tych umów stać się mogą m.in.: nieruchomości, w tym grunty zabudowane, niezabudowane, lokale, a także użytkowanie wieczyste.

Umowy spółek i protokoły

Notariusz uczestniczy w dwóch sferach działalności spółki, tj. jej utworzeniu oraz jej bieżącej działalności. Notariusz sporządza m.in.: umowę spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej, a także statut spółki akcyjnej. Notariusz bierze również czynny udział w działalności organów spółek poprzez projektowanie zapisów protokołów zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia. Notariusz partycypuje w podziale, łączeniu i przekształceniu spółek.

Umowa developerska

Notariusz uczestniczy w przygotowaniu przedsięwzięć deweloperskich oraz ich bieżącej obsłudze poprzez redagowanie m.in.: umowy deweloperskiej, przeniesienia własności oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Intercyza, podział majątku

Z udziałem notariusza możliwe jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej między małżonkami (umowa majątkowa małżeńska – intercyza), a także podział majątku wspólnego (odpłatna lub nieodpłatna umowa podziału majątku wspólnego).

Dział spadku, testament i akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza testament, w którym klient ma możliwość przesądzenia o losie jego majątku po śmierci (dziedziczenie testamentowe). W przypadku zgodnej woli spadkobierców notariusz przygotowuje protokoły i akty poświadczenia dziedziczenia, a także umowę o odpłatnym lub nieodpłatnym dziale spadku.

Poświadczenia i pełnomocnictwa

Notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu, a także przygotowuje pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe i do dokonania konkretnych czynności prawnych.

Inne czynności

Notariusz redaguje oświadczenia o poddaniu się egzekucji, ustanowieniu hipoteki, ustanowieniu służebności: gruntowej, przesyłu, osobistej, a także przygotowuje umowy podziału lokali, łączenia lokali, ustanowienia hipoteki, ustanowienia.

› Pełen zakres czynności notarialnych w myśl art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

„LEX EST QUID NOTAMUS”

To, co piszemy stanowi prawo

  Dlaczego warto wybrać
  Naszą Kancelarię?

Zapewniamy profesjonalną obsługę dla firm i klientów indywidualnych w zakresie wszystkich czynności notarialnych. Posiadamy wieloletnią praktykę notarialną, indywidualne podejście do każdego klienta oraz transparentne opłaty.

Wieloletnia praktyka notarialna

Oferujemy terminową i sumienną analizę każdej sprawy, o którą zwrócił się do nas klient.

Transparentne opłaty

Stosujemy jasne i klarowne zasady wyceny świadczony przez nas usług, które opublikowane są na naszej stronie.

Indywidualne podejście do każdego klienta

Szanujemy czas i rozumiemy różnorodne potrzeby naszych klientów, dlatego zapewniamy elastyczne godziny współpracy. 

  Skontaktuj się z Nami.

Dane Kontaktowe

dr Wiktor Trybka
tel: +48 572 325 386

dr Piotr Kapusta 
tel: +48 516 195 596

ul. Strzegomska 208 lok. 103
54-432 Wrocław

Email: kancelaria@sprawdzonynotariusz.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17.00

W pozostałe godziny oraz sobotę zapraszam Państwa do naszej kancelari po uprzednim umówieniu wizyty.

Napisz wiadomość

  Lokalizacja

Kancelaria Notarialna
dr Wiktor Trybka dr Piotr Kapusta

znajduje się w nowoczesnym budynku biurowym Hali Strzegomskiej zlokalizowanym we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej nr 208 lok. 103 (dzielnica Fabryczna: Nowy Dwór, Muchobór Wielki, Muchobór Mały, Żerniki, Jerzmanowo, Kuźniki, Stabłowice, Popowice, Złotniki).

Autobusy:

106, 107, 119, 124,132, 134,142, 149, 206, 249, 319,
a wkrótce także tramwaj.

Samochód:

Z uwagi na bliską odległości AOW klienci z takich miejscowości jak: Środa Śląska, Miękinia, Wilkszyn, Smolec, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, Krzeptów i inne mają ułatwiony dojazd do Kancelarii Notarialnej. Przy budynku znajduje się całodobowy parking dla klientów (bezpłatny przez 2 godziny).

Płatności

Konto bankowe:
44 1090 2444 0000 0001 5353 7141 PLN
Konto depozytowe:
93 1090 2444 0000 0001 5353 7520 PLN

Kontakt

  kancelaria@sprawdzonynotariusz.pl

       Dr Wiktor Trybka
 tel : +48 572 325 386

       Dr Piotr Kapusta
 tel : +48 516 195 596

 ul. Strzegomska 208 lok. 103
      54-432 Wrocław

}  PN - PT 9:00  – 17:00
       Inne terminy po uzgodnieniu

EnglishGermanPolishRussianUkrainian