Przydatne informacje

  Akty Prawne

„Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu, a swoją pracę wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki i praw człowieka oraz dbając o godność zawodu.”

Podstawy prawne pracy notariusza
regulują w szczególności poniższe akty prawne:

• Uchwała Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza

• Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

• Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

• Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Pod poniższym adresem www znajdą Państwo dostęp do innych aktów prawnych.

Płatności

Konto bankowe:
44 1090 2444 0000 0001 5353 7141 PLN
Konto depozytowe:
93 1090 2444 0000 0001 5353 7520 PLN

Kontakt

  kancelaria@sprawdzonynotariusz.pl

       Dr Wiktor Trybka
 tel : +48 572 325 386

       Dr Piotr Kapusta
 tel : +48 516 195 596

 ul. Strzegomska 208 lok. 103
      54-432 Wrocław

}  PN - PT 9:00  – 17:00
       Inne terminy po uzgodnieniu

EnglishGermanPolishRussianUkrainian